ค้นหา
Homeschool - Books - Bilingual - Phonics

คำเตือน : แผนนี้เป็นแผนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเขตเพราะอยู่ในช่วงยื่นขอจัดการศึกษาอยู่ เขียนไว้เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ

คำเตือน 2 : แนะนำให้เปิดอ่านในคอมพิวเตอร์พีซีค่ะ จะแบ่งหน้าชัดเจน จัดรูปแบบอ่านง่านสวยงามเพราะค่อนข้างจะยาวและข้อมูลเยอะ

***ในการไปเจอเขตครั้งแรก สิ่งที่ต้องนำไปยื่นมี 2 อย่างคือ

1.แบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและจัดทำแผนการศึกษาโดยครอบครัว (ซึ่งอันนี้คงไม่อธิบายนะคะ ง่ายมากกระดาษแผ่นเดียวกรอกข้อมูลแล้วเซ็นต์ก็จบค่ะ)

 

 2.แผนการศึกษาโดยครอบครัวของลูกที่เขียนเรียบร้อย (อันนี้แหล่ะที่ต้องส่งเป็นเล่ม และหลายคนกังวลเรื่องการเขียน)

เรามาเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกัน 

หลายบ้านคงกำลังไม่รู้จะเริ่มยังไงกับการเขียนแผนการศึกษาโดยครอบครัวใช่ไหมคะ อยากจะบอกว่า “กังวลเหมือนกันค่ะ” ที่กังวลเพราะว่าเราไม่เคยเขียนไงคะ เรานี่นะจะเป็นโรงเรียนให้ลูก อื้อหือแลดูเป็นฮีโร่มากเรา แผนก็ไม่เคยเขียน อ่านของพ่อจิวกับน้องสีฝุ่นเป็นแนวทางแล้วเราก็ลงมือค่ะ (พ่อจิวบอกว่าเขียนแผนนี่ไม่เท่าไหร่ แต่ให้ความสำคัญตอนเก็บร่องรอยการเรียนรู้และประเมินมากกว่า)

แผนการศึกษาโดยครอบครัว 1 เล่มควรมีอะไรบ้าง? ดูในรูปนี้ได้เลยค่ะ บอกไว้ชัดเจน (แต่ของแม่จิ๊บมีเพิ่ม 1 ข้อคือสื่อการเรียน ดังนั้นจึงมี 10 ข้อค่ะ)

เอาล่ะ มี 9 ข้อเนอะที่ต้องมีในแผน แต่ช้าก่อน ก่อนเขียนแผนสำหรับ “อนุบาล” คุณควรมีสิ่งนี้

1.หลักสูตรปฐมวัยปรับปรุงล่าสุดคือ หลักสูตรประถมวัยปี 2560 โดยหลักสูตรสำหรับเด็ก 3-6 ขวบ เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 25 เป็นต้นไปค่ะ ถ้าไม่มี ไปดาวโหลดเลยให้ไว >> http://www.escd.or.th/data/2017/kin_curriculum2560.pdf

2.ปริ้นเอกสารตัวอย่างการเขียนแผนอนุบาลของสักบ้านมาดูเป็นตัวอย่าง ( เอาอันที่เคยส่งเมลล์ให้ก็ได้ค่ะ ถ้าไม่มีโปรดทักแชทของเพจนี้มาค่ะซิส https://www.facebook.com/yimwhanfamily2016/)

3. คอมพิวเตอร์สักเครื่องกาแฟสักแก้ว ขนมอร่อยๆเพื่อให้หัวโลดแล่นแล้วลงมือเขียนเลย

สำหรับบ้านแม่จิ๊บเริ่มเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยเริ่มจาก

ปก …ใส่ให้ครบ เลือกรูปลูกสดใสน่ารักมาใส่ไว้ค่ะ

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว พ่อแม่เป็นใครทำอาชีพอะไร ตรงนี้ก็สำคัญ (โดยส่วนตัวแม่จิ๊บคิดว่าการโฮมสคูลลูกต้องมีผู้ปกครองอย่างน้อยเป็นหลักสักคนหนึ่งดูแลเด็กและเก็บร่อยรอยการเรียนรู้ของลูกค่ะ และมีคนสนับสนุนช่วยกัน)

 

2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน เราจะเขียนเรื่องพัฒนาการ นิสัยใจคอของลูกเรานั่นแหล่ะค่ะ แม่จิ๊บก็เขียนตามการสังเกตลูกเรา (มีคำผิดนิดหน่อยนะคะ รอแก้สเต็ปต่อไปค่ะ)

 

ข้อ 3. ระดับที่จัดการศึกษา ก็ใส่ไปว่าอนุบาลค่ะ อย่าลืมใส่เหตุผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว้ด้วยนะคะ

 

4.จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา อันนี้ก็เขียนจากความตั้งใจของเราเลยค่ะ เราอยากให้ลูกเรียนรู้แบบไหน ส่วนบ้านเราอยากให้ลูกเรียนรู้จากความสุข เราไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องเกรดเท่าไหร่ และไม่อยากไปอยู่ในวังวนการแข่งขันเกินไป แม้เราทั้งคู่จะเรียนในระบบมา เห็นข้อดีของระบบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อเสียก็มีเช่นกัน เมื่อมีช่องทางให้ลูกได้เรียนแบบแฮปปี้ ก็ไม่รีรอค่ะ เราอยากให้ลูกได้ค้นหาความลับของความสามารถตนเองได้ตามวัย หรืออัจฉริยะที่เค้าซ่อนอยู่และรอวันฉายออกมา เหมือนที่ศาสตราจารย์การ์ดเนอร์ได้เขียนไว้ในทฤษฎีพหุปัญญาเลยค่ะ หรือถ้าลูกไม่มีอัจฉริยะโดดเด่นใดๆ เป็นเพียงเด็กธรรมดาๆที่มีความสุข ก็แฮปปี้แล้วค่ะ

5.รูปแบบการจัดการศึกษา เราอยากให้ลูกเรียนรู้แบบไหน อยู่บ้าน เป็นกลุ่ม  ไปตามกลุ่มการศึกษาของปราชญ์ หรือศูนย์การเรียนรู้อะไร ใส่ไว้ในข้อ 5 ค่ะ เช่น

  • จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไมสามารถรวมกิจกรรมกับกลุม บานเรียน หรือครอบครัวอื่น และมีความสนใจเฉพาะดานแตกตางกัน
  • จัดการศึกษาแบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น โดยมีการเขาไปใชทรัพยากรในโรงเรียนหรือเขาไปทํากิจกรรมรวมกัน เนื่องจากตองการใหบุตรไดมีความรูประสบการณที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบโรงเรียน
  • จัดการศึกษาแบบกลุมครอบครัวที่มีแนวคิดคลายๆ กัน เปนการจําลองสังคมเล็กๆ เชื่อวาการ เชื่อมโยงกับกลุมเปนการชวยเสริมพัฒนาการของบุตรได
  • จัดการศึกษาแบบรวมศูนย จัดการแบบศูนยการเรียน เนื่องจากตองการใหบุตรมีสังคมพอแมทํางานนอกบานทั้งคูจึงมอบหมายใหผูที่เห็นวามีความเหมาะสมมาทําหนาที่จัดกระบวนการเรียนรู
  • อื่นๆ (ระบุ)

 

6. การจัดสาระการเรียนรู้ และข้อนี้ค่ะที่ทำให้แม่จิ๊บงงงวยจริงๆ เพราะเราต้องใช้หลักสูตรปฐมวัย 2560 ในการเขียน แม่จิ๊บไม่เคยอ่านมาก่อนเลยค่ะ  และการจัดสาระการเรียนรู้ทำเป็นตารางทำเป็นคอลัมภ์เหมือนในตารางที่แม่จิ๊บทำค่ะ

โดยขั้นตอนการเขียนคือ

1. การเลือกเขียนแผนมี 3 แบบคือ 1.เขียนแยกรายวิชาตามกลุ่มสาระ 2.เขียนแบบหลอมรวมตามกลุ่มประสบการณ์ หรือข้อ 3. เอาทั้ง 2 แบบมารวมกัน (บ้านเราใช้ ข้อ 3 ค่ะ )

2. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เปิดหลักสูตรปฐมวัยไปที่หน้า 26 คุณจะเจอมาตรฐานของเด็กปฐมวัย 4 ข้อเหมือนในรูป 

3. ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน และเมื่อเปิดหน้า 27-33 คุณจะเจอตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานเหมือนในภาพค่ะ  

4.สภาพที่พึงประสงค์ ก็คือสิ่งที่อยากให้ลูกเราเรียนรู้ตามมาตรฐานนั้นๆค่ะ ในตารางของหลักสูตรปฐมวัยจะมีสภาพที่พึงประสงค์มาให้อยู่แล้ว คุณสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะกับลูกเราได้เลย ส่วนบ้านเราคิดว่าสภาพพึงประสงค์ในหลักสูตรปฐมวัย 2560 ก็สอดคล้องกับที่เราอยากให้ลูกมีพัฒนาการ และนอกจากนี้ในการประเมินเด็กอนุบาลเจ้าหน้าที้่แจ้งว่าจะยังไม่ซับซ้อน เราเลยเขียนลงไปก่อน ตามหลักสูตรเด๊ะๆ แก้ไขยังไงค่อยว่ากันอีกที

5. เอาข้อ 2-4 ข้างบนมาใส่ในตารางค่ะ (งงกันไหมนะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่แม่จิ๊บต้องทำความเข้าใจและใช้สมาธืพอสมควร)

 

 

เขียนมาเรื่อยๆได้หลายหน้าเลยค่ะ จนถึงข้อสุดท้ายค่ะ

 

ทีนี้มาเพิ่มแผนการเรียนรู้แบบประสบการณ์กันบ้าง เราอยากสอนอะไรลูกเพิ่มเติม หรือลูกมีแนวโน้มจะชอบอะไรพิเศษหรือเราอยากให้ลูกเรียนรู้เป็นพิเศษ ใส่มันไว้ตรงนี้แหล่ะ ในข้อ 6.2 ค่ะ เช่นแม่จิ๊บอยากให้ลูกเว้าอีสานได้ เพราะแม่เป็นคนอีสานก็ใส่ลงไป เราจะได้จัดแผนสอนลูกจริงจังซะที

 

 

 

และต่อไปข้อ 7 – 10 ก็ไม่ยากค่ะ (แปลงไฟล์เป็นรูปภาพให้ทุกคนอ่านง่ายแล้วทำให้ตัวหนังสือบางตัวหายนะคะ ไม่ได้เขียนผิดน๊า )

 

 

เขียนมาถึงตรงนี้ขอยาดมหน่อยค่ะ ส่งยาดมมาให้แม่จิ๊บด่วน รู้สึกวิงเวียน ขอผลบุญแห่งการแบ่งปันที่เกิดจากความมึนงง เรียบเรียง และการยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเรา (ขอบคุณสามีและลูกที่อนุญาต ปล.ปกบทความนี้ลูกเลือกกรอบเองค่ะ) ส่งผลให้แม่จิ๊บได้ทำ Book Cafe กับ Book Truck ไวๆด้วยเถิด ฮ่ะๆ ทำดีหวังผลจริงๆเลยเรา แต่หวังว่าจะเป็นแนวให้บ้านที่ยัง งมๆ กันอยู่ได้บ้างนะคะ 

เตือนอีกรอบ : แผนนี้เมื่อเรายื่นไปแล้ว จะได้แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ


 

**follow us**

เพจ : เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ
Instragram : yimwhanfamily
เว็บไซต์ : www.yimwhanfamily.com
Youtube : Yimwhan Family
อีเมลล์ : [email protected]
Line Id : @yimwhanfamily

 

Author: Yimwhanfamily

Yimwhan Family แบ่งปันเรื่องราวแม่มือใหม่เลี้ยงลูกเชิงบวก ที่จัดการศึกษาทางเลือกในแบบ Life Long Learning สร้างเด็กรักการอ่าน (Read to Grow) และท่องเที่ยวสไตล์เด็กและครอบครัว โดย Real Mom "แม่จิ๊บ" Working Mom ที่มีความฝัน และ Passion คือ "เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ"  

One Reply to “{EP.5} ขั้นตอนการเขียนแผนอนุบาลฉบับบ้านเรียนวนิษา-ภูมิภัทร ฉบับสมบูร์แก้ไขแล้ว เขียนแผนครั้งแรกในชีวิตเรา |Yimwhan Family|”

  1. Bird says: December 12, 2022 at 5:17 am

    ละเอียด เป็นประโยชน์มากๆครับ สัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการเรียบเรียง และสรุปมากๆครับ

    ขอขอบคุณแม่จิ๊บที่ตั้งใจทำ หน้านี้ขึ้นมา อย่างตั้งใจมากๆครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*