ค้นหา
Sensory Integration

ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นี้ คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่านก็คงกังวลไม่น้อยเลยว่าจะหากิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก อย่างไร ที่ทำให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้และรู้สึกสนุกสนานไปพร้อมกัน

แม่จิ๊บเลยอยากจะแชร์กิจกรรมที่น่าสนใจนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่านค่ะ นั่นก็คือ กิจกรรม SI หรือ Sensory Integration การบูรณาการประสาทความรู้สึกจากอวัยวะรับสัมผัสต่าง ของร่างกาย เช่น การมองเห็น (Visual System) , การได้ยิน (Auditory System) , การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System) , การได้กลิ่น (Olfactory System),การรับรส (Gustatory System) , การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (Proprioception) , การทรงตัว (Vestibular)

เป็นกิจกรรมที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน ไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมอุปกรณ์มากมายเลยค่ะ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ภายในบ้าน รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเด็ก ฟังแบบนี้แล้ว อยากจะลองทำไปพร้อม กันหรือยังคะ

 

วางแผนกิจกรรม SI

ก่อนทำกิจกรรมนั้น แม่จิ๊บเองก็ต้องวางแผนกิจกรรมก่อนนะคะว่าวันนี้อยากจะให้เด็ก ได้ทำกิจกรรม SI ในหัวเรื่องอะไร ซึ่งแม่จิ๊บมองว่าการที่เรามีเรื่องราวให้เด็ก ได้เกิดความคิดและอยากที่จะต่อยอดจินตนาการถือเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กที่อยากจะเรียนรู้เลยค่ะ เมื่อเราได้วางแผนหัวเรื่อง เช่น การผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ คุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องสร้างสิ่งนั้นออกมาจากนามธรรมสู่รูปธรรมค่ะ นั่นก็คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ง่าย ที่อยู่ภายในบ้าน หลายครอบครัวอาจจะมีพื้นที่ข้างนอกในการทำกิจกรรม ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ว่า อาจจะได้มาจาก ก้อนหิน ใบไม้ , เก้าอี้ที่บ้าน , กะละมัง เป็นต้นค่ะ

ลงมือทำกิจกรรม

เมื่อเราได้มีเรื่องราวให้กับเด็ก แล้ว ช่วงที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ การที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมค่ะ ในระหว่างนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็จะได้มีส่วนร่วมและสังเกตเด็ก ในทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรม เพราะในขั้นทำกิจกรรมเด็ก จะสะท้อนมุมมองของตัวเองออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านร่างกาย เมื่อเด็กสามารถทำกิจกรรมได้ร่างกายของเด็กเองจะเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็น คือ การวิ่ง , การเดินทรงตัวและการหยิบจับของที่มีผิวสัมผัส ได้อย่างมั่นใจ 

ด้านอารมณ์จิตใจ ก็จะได้รับผลมาจากด้านร่างกาย เมื่อทำได้ตัวของเด็ก ก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง มีความสุขและอยากที่จะทำ

ด้านสังคม เมื่อต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือพี่น้องเองนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอีกอย่างเลยค่ะเพราะจะทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผู้อื่น หรือบางสถานการณ์ก็จะทำให้เด็ก ได้ช่วยเหลือหรือแบ่งปันสิ่งของให้แก่กัน 

ด้านสติปัญญา ส่วนนี้จะทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์วางแผน ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ที่เด็กพบเจอค่ะ

ประเมินผลและพัฒนากิจกรรม

หลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วนั้น คุณพ่อคุณแม่เองก็อย่าลืมที่จะสอบถามเด็ก ว่าวันนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง หนูได้ใช้ส่วนไหนของร่างกายในการทำกิจกรรมบ้าง เพื่อที่จะให้ตัวของเด็กเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายตัวเองรวมถึงเด็กได้แสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรม SI จะช่วยฝึกทักษะการรับความรู้สึกผ่านระบบประสาททั้ง 7 ด้านที่ได้กล่าวไว้ และช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และปรับสมดุลระบบประสาทรับความรู้สึกของร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และแสดงพฤติกรรมต่อสถานการณ์ต่าง ได้อย่างเหมาะสมค่ะ

เห็นไหมละคะว่ากิจกรรม SI เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะกับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้มาก อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ลองชวนเด็ก ทำดูนะคะ

**follow us**

เพจ : เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ

Instragram : yimwhanfamily

เว็บไซต์ : www.yimwhanfamily.com

Youtube : Yimwhan Family

อีเมลล์ : [email protected]

Line Id : @yimwhanfamily

 

Yimwhan

Author: Yimwhanfamily

Yimwhan Family แบ่งปันเรื่องราวแม่มือใหม่เลี้ยงลูกเชิงบวก ที่จัดการศึกษาทางเลือกในแบบ Life Long Learning สร้างเด็กรักการอ่าน (Read to Grow) และท่องเที่ยวสไตล์เด็กและครอบครัว โดย Real Mom "แม่จิ๊บ" Working Mom ที่มีความฝัน และ Passion คือ "เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ"  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*