ค้นหา
Visual Perception

การมองเห็น (Visual System) เป็นหนึ่งใน Sensory Integration ซึ่งเป็นการบูรณาการประสาทความรู้สึกจากอวัยวะรับสัมผัสต่าง ของร่างกาย

ความสำคัญของการมองเห็น

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยได้ยินคำที่ว่า ช่วงอายุเด็กปฐมวัย ถือเป็นช่วงวัยทองของชีวิต นั่นก็เพราะช่วงวัย 3 ปีแรกของเด็ก ๆ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้ เพราะเด็ก ๆ อยากที่จะแสวงหาคำตอบ และเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การสัมผัส การฟัง การดมกลิ่น และการชิมรส แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กิจกรรมที่น่าสนใจ แม่จิ๊บเองก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการมองเห็นของเด็กมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ

Visual Perception

การมองเห็น Visual Perception คือ การรับรู้ทางสายตา เป็นความสามารถในการประมวนผลข้อมูลของสิ่งที่เด็กมองเห็นจากประสบการณ์เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้ เพื่อจะนำไปแปลผลข้อมูลและอธิบายความหมายในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมองเห็น

ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถจดจำตัวอักษร ก – ฮ ได้ เมื่อเด็กเห็น ก เด็กจะสามารถแยกแยะและออกเสียงได้ถูกต้องค่ะ จะเห็นได้ว่าการมองเห็นกับเด็กถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความพร้อมในการอ่านและเขียนที่จะสามารถต่อยอดได้ต่อไปในอนาคตค่ะ ฟังแบบนี้แล้วเราไปดูกิจกรรมสนุก ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ กันเลยค่ะ

Visual Perception

 

ก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมทุกครั้ง คุณพ่อคุณแม่เองจะต้องวางแผนก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะให้เด็ก ๆ ทำอะไรดี ซึ่งกิจกรรมที่แม่จิ๊บจะนำเสนอถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำตามได้ง่าย ๆ เลยค่ะ

Visual Perception

 

กิจกรรมแรก การอ่านหนังสือ ใช่แล้วล่ะค่ะหนังสือรูปภาพ หนังสือนิทานสีสันสวยงามทั้งหลายที่แม่จิ๊บเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมี เพราะการอ่านหนังสือนิทานจะช่วยให้เด็กได้สังเกต ได้เรียนรู้แยกแยะเรื่องสี ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เด็ก ๆ สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางตาได้โดยตรงเลยค่ะ และถือเป็นการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ อีกด้วยนะคะ

Visual Perception

 

กิจกรรมที่สอง การทำงานศิลปะ การวาดรูป ระบายสี เป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมของกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เพราะคุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในขณะที่เด็ก ๆ เองกำลังวาดรูป สอบถามว่าสิ่งที่วาดคืออะไร เป็นอย่างไร ซึ่งเด็ก ๆ จะวาดรูปจากสิ่งที่เคยมองเห็นจากประสบการณ์เดิมของตัวเด็กเองค่ะ เช่น นก เด็ก ๆ จะวาดมีปีกสองข้าง กระต่าย มีหูยาว ๆ  ยีราฟ มีคอที่ยาว เป็นต้น งานศิลปะนอกจากจะช่วยในการฝึกสายตาในขณะวาดรูป ส่งเสริมจินตนาการแล้วนั้น ยังสามารถฝึกความจำและการสังเกตของเด็ก ๆ อีกด้วยค่ะ

Visual Perception

 

กิจกรรมที่สาม การเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์ เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้สายตาในการมองหาชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาประกอบเป็นรูปภาพที่ถูกต้อง ซึ่งจิ๊กซอว์ควรเริ่มจากขนาดใหญ่ก่อนนะคะ เพื่อที่จะง่ายต่อตัวของเด็ก ๆ เอง ซึ่งในกิจกรรมการเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการให้กำลังใจและในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือหรือชี้นำเด็ก ๆ ได้เมื่อเด็ก ๆ ต้องการค่ะ

Visual Perception

ในระหว่างการทำกิจกรรมบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคุณพ่อและคุณแม่นั่นก็คือ การให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกสบายให้กับเด็ก ๆ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ต่าง ๆ ที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคลายในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ ในบางครั้งเด็ก ๆ ก็อยากที่จะแสดงความช่วยเหลือ แสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเอง

ซึ่งแม่จิ๊บมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ เพราะจะได้เปิดโอกาสและให้พื้นที่ในการแสดงออกของเด็ก ๆ ทำให้ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของเด็ก ๆ เมื่อที่จะต้องไปโรงเรียนและอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนค่ะ ในขั้นทำกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตเห็นถึงความสามารถในการทำกิจกรรมของเด็ก ๆ และยังสามารถให้ความช่วยเหลือหรือชี้นำเมื่อเด็ก ๆ ต้องการค่ะ ทั้งยังสามารถประเมินได้ถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกันว่าเด็ก ๆ สามารถเข้าใจมากน้อยเพียงใด

Sensory Integration

โดยพัฒนาการ ด้านร่างกาย ที่เด็ก ๆ แสดงออกมานั่นก็คือพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine-Motor Skills) ในการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการฉีก ปะ ตัด พับกระดาษ ร้อยลูกปัด การปั้น การขีดเขียนวาดรูปอิสระ หรือการเล่นเกมส์ที่ต้องใช้นิ้วมือ และตา เพราะถ้าเด็กที่มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดีย่อมส่งผลต่อการทำกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงสามารถทำกิจกรรมภายในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง เช่น การติดกระดุม การจับช้อนส้อม การผูกเชือกรองเท้า การแปรงฟัน การอาบน้ำ เป็นต้น

 

ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในการทำกิจกรรมอย่างอิสระ ผ่านชิ้นงาน หรือกิจกรรมที่ทำอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถต่อยอดองค์ความรู้หรือเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ ได้ เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกทางความคิดของเด็ก ๆ ให้มีตัวตนและเป็นที่ยอมรับ และตัวของเด็ก ๆ ก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ทั้งยังยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย

 

Learning Kids

 

ด้านสังคม กิจกรรมที่แม่จิ๊บได้นำเสนอไปข้างต้นนั้นถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับเพื่อนหรือพี่น้องได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแสดงออกระหว่างการเล่น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ได้อย่างมากมาย นั่นก็คือ ทั้งทักษะการพูด การช่วยเหลือ การมีน้ำใจแก่เพื่อนหรือพี่น้องในระหว่างการทำกิจกรรม หรือผู้ปกครองเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะการพูดและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันได้ค่ะ

Sensory Integration

 

ด้านสติปัญญา จากที่กล่าวมานั้นทุก ๆ กิจกรรมส่งผลต่อกระบวนการคิดและทักษะการมีเหตุผล รวมถึงการคิดเชื่อมโยงของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะถ้าร่างกายและจิตใจของเด็กมีความพร้อมจะส่งผลต่อทักษะการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา หรือการหาวิธีการเมื่อต้องเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ เพราะพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กถือเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานความสามารถในการใช้สายตากับมือให้สัมพันธ์กันด้วย และความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะทำแบบฝึกลีลามือ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนได้ดีในช่วงชั้นที่สูงขึ้นไป

 

ดังนั้นทักษะการมองเห็นของเด็กถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เมื่อเห็นแบบนี้แล้วคุณพ่อและคุณแม่หลายท่าน ก็อย่าลืมนำกิจกรรมสนุก ๆ เหล่านี้ไปทำร่วมกันกับเด็ก ๆ นะคะ

Finland - Read - Kid - Baby - Student

หลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จผลที่ได้รับนั้นมีมากมายมหาศาลเลยค่ะ บางครั้งเราก็มองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวหรือกิจกรรมง่าย ๆ แต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่ามาก ๆ เลย

เพราะกิจกรรมหรือการส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมและสร้างพื้นฐานความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้ในช่วงอายุที่มากขึ้นค่ะ จะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นคลังสมบัติที่มีค่าของเด็ก ๆ เลยก็ว่าได้ค่ะ

หลังจากอ่านบทความนี้แล้วแม่จิ๊บคิดว่าเรามาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปพร้อมกับเด็ก ๆ ในช่วงวันหยุดแสนยาวนานแบบนี้กันเถอะค่ะ และอย่าลืมเซฟหรือแชร์บทความนี้แบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะ

Sensory Integration

**follow us**

เพจ : เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ

Instragram : yimwhanfamily

เว็บไซต์ : www.yimwhanfamily.com

Youtube : Yimwhan Family

อีเมลล์ : [email protected]

Line Id : @yimwhanfamily

 

Yimwhan

Author: Yimwhanfamily

Yimwhan Family แบ่งปันเรื่องราวแม่มือใหม่เลี้ยงลูกเชิงบวก ที่จัดการศึกษาทางเลือกในแบบ Life Long Learning สร้างเด็กรักการอ่าน (Read to Grow) และท่องเที่ยวสไตล์เด็กและครอบครัว โดย Real Mom "แม่จิ๊บ" Working Mom ที่มีความฝัน และ Passion คือ "เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ"  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*