ค้นหา
Kids Balance

 

จากคำกล่าวที่ว่า ที่เห็นว่า เด็กเล่น แท้จริงคือการเรียนรู้ ถือเป็นคำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ๆ นั่นก็คือ พัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการหล่อหลอมและเสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็ก ๆ มีพื้นฐานและมีความพร้อมที่ดีในการเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต แม่จิ๊บได้นำความรู้มาแชร์ให้กับคุณแม่และคุณพ่อในเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กที่จำเป็นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีผลต่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก ๆ ค่ะ

 

Kid Proprioception

 

การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (Proprioception) และ การทรงตัว (Vestibular) จากข้อมูลของชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ เป็นสิ่งที่คอยกำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือควบคุมกล้ามเนื้อที่จะส่งผลข้อมูลไปยังสมองเพื่อให้สมองตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น  การที่ถือขวดน้ำยังไงไม่ให้ตก การเดินขึ้นลงบันได เพราะเด็กที่มีปัญหาในด้านนี้จะส่งผลในเรื่องของการขีดเขียนเส้นที่หนัก หรือ เบา เกินไปค่ะ

 

ในส่วนของ การทรงตัว  คือ การรักษาสมดุลในตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยประสานการเคลื่อนไหวของตาและศีรษะ ซึ่งทั้งสองอย่างถือเป็นสิ่งที่สำคัญกับพัฒนาการของเด็ก ๆ มากใช่ไหมละคะคุณพ่อคุณแม่ แม่จิ๊บก็ได้นำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อและการทรงตัวมาฝากกันค่ะ

 

Kid Proprioception

 

กิจกรรมปีนป่าย ถือเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ เพราะรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นในเวลาที่ได้เล่นหรือได้ปีนของเล่นต่าง ๆ กิจกรรมปีนป่ายมีทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น สนามเด็กเล่น สวนสนุกในร่ม บ้านบอล ใยแมงมุม

 

ซึ่งในระหว่างการปีน ห้อยโหน ล้มลุกคลุกคลาน เด็ก ๆ จะเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้ออย่างอิสระ และได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา วิธีการปีนที่ปลอดภัยไม่ให้ตัวของเด็กหล่นลงมาได้นะคะ ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายก็ทำงานได้เป็นอย่างดี ทั้งการใช้มือ ขา ในการจับหรือเกาะของเล่นสนาม ในบางบ้านอาจจะมีบันไดเพราะเป็นบ้านสองชั้นหรือแม้กระทั่งบันไดตรงหน้าบ้านก็สามารถให้เด็กได้ฝึกเดินขึ้นและเดินลงบันไดได้นะคะ บทบาทที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือช่วยมองดู หรือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในขณะเล่น หรือช่วยเหลือเมื่อเด็ก ๆ ต้องการค่ะ

 

Kid Proprioception

 

กิจกรรมยืนทรงตัว กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ฝึกทักษะการยืนทรงตัวได้เป็นอย่างดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถหาไม้เพื่อฝึกให้เด็ก ๆ ได้เดิน โดยการฝึกเดินบนไม้จะช่วยประสานการเคลื่อนไหวของตาและศีรษะ

 

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อความสามารถในการทรงตัว หรือกิจกรรมการเล่นกระต่ายขาเดียวเพี่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ขณะการทำกิจกรรมว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ขาและเท้าลงมาแตะพื้นได้ รวมถึงการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง คุณพ่อคุณแม่อาจจะหาอุปกรณ์ภายในบ้านมาทำเป็นสิ่งกีดขวางให้เด็ก ๆ ได้ลองฝึกดูได้นะคะ ในบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถคอยช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ในระหว่างที่ทรงตัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะ

 

Kids Balance

 

กิจกรรมที่แม่จิ๊บได้นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาในส่วนของ การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (Proprioception) และ การทรงตัว (Vestibular) ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กโดยตรงนั่นก็คือ จะทำให้เด็ก ๆ มีกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรง มีความคล่องแคล่วระหว่างที่ปีนป่าย ห้อยโดน หรือกระโดด นั่นเป็นเพราะเอ็น ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างอิสระค่ะ ในทางกลับกันสำหรับเด็กที่มีความยากลำบากในส่วนของการพัฒนาทางด้านข้อต่อ ก็จะมีลักษณะสวนทางกลับสิ่งที่แม่จิ๊บกล่าวมาข้างต้นค่ะ เช่น อาจจะเดินงุ่มง่าม เดินชนสิ่งของ เดินลงบันไดไม่คล่องตัว เป็นต้นค่ะ

 

Kids balance

 

พัฒนาการด้านจิตใจ เมื่อเด็ก ๆ สามารถปฏิบัติได้ตามรูปแบบของกิจกรรม ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง มีความภาคภูมิใจ และอยากที่จะทำสิ่งนั้นในรูปแบบที่ยากขึ้น รู้สึกถึงความท้าทายและสนุกสนานไม่เครียดระหว่างทำกิจกรรมค่ะ

 

พัฒนาการด้านสังคม เด็ก ๆ จะมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือแบ่งปันพื้นที่ในการเล่นร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังสามารถฝึกในเรื่องของการสื่อสาร การที่เด็ก ๆ แสดงบทบาทสมมติในระหว่างการทำกิจกรรมค่ะ

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา ในระหว่างที่เด็ก ๆ ทำกิจกรรม เด็ก ๆ จะเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอยากมีเหตุผล และคิดแก้ไขปัญหาจากสถานณการณ์ที่เด็ก ๆ ได้ทำในขณะนั้นค่ะว่าจะทำอย่างไรให้สามารถนำพาตัวเองกระโดด หรือปีนป่าย ไม่ให้เท้าสัมผัสพื้น หรือจะหยิบจับตรงไหนและเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดถึงจะไม่ตกหล่นลงมาค่ะ เมื่อเห็นความสำคัญของพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมที่จะลองนำวิธีที่แม่จิ๊บนำฝากไปจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทำในยามว่างกันดูนะคะ เพราะอย่างที่ได้บอกไว้ว่าการที่เด็ก ๆ มีอิสระทางความคิด และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ถือได้ว่าทุกขั้นตอนนั้นทำให้เด็กเกิดการประมวลผลและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อที่จะจดจำกับสิ่งที่ได้ทำนำไปสู่ประสบการณ์ที่มีคุณค่าของเด็ก ๆ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีได้ต่อไปเลยล่ะค่ะ

 

**follow us**

เพจ : เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ

Instragram : yimwhanfamily

เว็บไซต์ : www.yimwhanfamily.com

Youtube : Yimwhan Family

อีเมลล์ : [email protected]

Line Id : @yimwhanfamily

 

 

 

 

 

Author: Yimwhanfamily

Yimwhan Family แบ่งปันเรื่องราวแม่มือใหม่เลี้ยงลูกเชิงบวก ที่จัดการศึกษาทางเลือกในแบบ Life Long Learning สร้างเด็กรักการอ่าน (Read to Grow) และท่องเที่ยวสไตล์เด็กและครอบครัว โดย Real Mom "แม่จิ๊บ" Working Mom ที่มีความฝัน และ Passion คือ "เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ"  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*