ค้นหา

Tag Archives: การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ

Sensory Integration

ชวนลูกทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการ Sensory Integration ประสาทสัมผัสทั้ง 7 ด้วยกิจกรรมที่บ้าน |Yimwhan Family|