ค้นหา
Smell

 

แม่จ๋า หนูได้กลิ่นหอม ๆ ลอยออกมาจากห้องครัว แม่ทำข้าวผัดใช่ไหมคะ ในระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่กำลังวุ่นวายอยู่ในครัว บางครั้งความอยากรู้ ความอยากแสวงหาคำตอบของเด็กก็มีอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ เพราะการที่เด็กสามารถจดจำกลิ่นที่คุ้นชินได้นั้นย่อมเกิดจากการที่เด็กสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงจากประสบการณ์เดิมของตัวเด็กเอง แม่จิ๊บจึงมีเกร็ดความรู้ดี ๆ ในเรื่องของการดมกลิ่นและการชิมรสของเด็กที่ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ มาฝากกันค่ะ

 

The Olfactory and Gustatory System

 

การได้กลิ่นและการรับรส (The Olfactory and Gustatory System) ซึ่งเป็นความสามารถของร่างกายที่รับรู้สิ่งที่อยู่ในอากาศผ่านตัวรับกลิ่นนั่นก็คือจมูก ในส่วนของการรับรสลิ้นจะมีปุ่มการรับรู้รสชาติของอาหารที่กินเข้าไป จะมีทั้งหมด 5 รสชาติ คือ หวาน เค็ม เปรี้ยว ขม และกลมกล่อม เป็นต้น

 

จากที่คลังความรู้สุขภาพได้กล่าวไว้ว่า ภายในจมูก ในช่วง 6 เดือนแรกของเด็ก จะมีพัฒนาการด้านการรับกลิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็วและจะพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงอายุ 3-6 ขวบ การกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านนี้จะช่วยสร้างความทรงจำให้เด็ก เช่น กลิ่นของผิวกายแม่ตอนกอดลูก เป็นต้น ซึ่งกิจกรรรมที่แม่จิ๊บจะแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของการได้กลิ่นและการรับรสของเด็ก ๆ ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง

 

The Olfactory and Gustatory System

 

กิจกรรมดมและชิม ซึ่งเป็นกิจกรรมง่าย ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถหาวัสดุต่าง ๆ ภายในบ้านมาทำกิจกรรมได้ค่ะ เช่น ผัก ผลไม้ อาหาร ขนม น้ำที่มีหลากหลายรสชาติ ดอกไม้ เกลือ เป็นต้นค่ะ ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะนำผ้าปิดตาเด็กเพื่อที่จะให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นในการทำกิจกรรม และลุ้นกับสิ่งที่เด็กจะได้ร่วมทดลองค่ะ

 

จากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็นำสิ่งของต่าง ๆ มาให้เด็ก ๆ ได้ดมกลิ่น และชิมรสของวัสดุต่าง ๆ จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตเห็นปฏิกิริยาของเด็กที่แสดงออกมาเมื่อได้ลองดมหรือลองชิม เด็กจะสามารถถ่ายทอความรู้สึกออกมาได้ว่า กลิ่นที่ได้ดมนั้นเป็นกลิ่นที่หอมหรือกลิ่นที่เหม็นหรือบางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเลย และในขณะเดียวกันก็สามารถบอกกรสชาติของสิ่งที่ได้ชิมไปว่ามีรสชาติอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เด็กสามารถแยกแยะและแบ่งประเภทที่ความแตกต่างกันได้อย่างถูกต้องค่ะ

 

The Olfactory and Gustatory System

 

กิจกรรมทำอาหาร กิจกรรมนี้นอกจากฝึกฝนทักษะด้านร่างกายของเด็กแล้วนั้นยังช่วยในเรื่องของการได้กลิ่นและการรับรสค่ะ เพราะในขั้นตอนการทำอาหารนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมด้วยตัวเอง และได้สัมผัส สังเกต ได้กลิ่นของวัสดุต่าง ๆ ที่ได้เตรียมขึ้นมา รวมไปถึงได้ชิมรสอาหารจากฝีมือของตัวเองว่ามีรสชาติอย่างไร หรือวัสดุที่จำเป็นต้องใส่ลงไปนั้นจะมีรสชาติอย่างไร เช่น มะนาว ทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยว น้ำตาล ทำให้เกิดรสชาติหวาน ซึ่งกิจกรรมในการทำอาหารนี้จะส่งผลให้เด็ก ๆ เกิดทักษะการได้กลิ่นและการรับรสที่ดีแล้วนั้น ยังทำให้เด็กมีความจำที่ดี และสามารถแยกแยะ หรือวิเคราะห์รสชาติของอาหารที่ควรจะเป็นออกมาได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเหลือในการจัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลควบคุมไฟให้กับเด็ก ๆ ได้ค่ะ

 

The Olfactory and Gustatory System

 

กิจกรรมตามหากลิ่นจากขวด กิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้กับเด็กโดยสามารถนำ ดอกไม้ กลิ่นน้ำหอม กลิ่นเหม็นจากเครื่องเทศ มาให้เด็ก ๆ ดมกลิ่นและทายกันว่าสิ่งที่ได้ดมไปนั้นคือกลิ่นของอะไร จากนั้นให้เด็กไปสำรวจหาวัสดุต่าง ๆ เพื่อหยิบมาให้ตรงกับขวดที่เด็ก ๆ ดม โดยคุณพ่อคุณแม่จะมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือหรือชี้แนะเมื่อเด็ก ๆ ต้องการความช่วยเหลือในขั้นทำกิจกรรมค่ะ

 

The Olfactory and Gustatory System

 

กิจกรรมที่แม่จิ๊บนำมาฝากให้คุณพ่อคุณแม่นั้นถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำตามได้ง่าย ๆ เลยใช่ไหมคะ ทั้งยังเป็นวัสดุที่ใกล้ตัวอีกด้วย และพัฒนาการในเรื่องของการได้กลิ่นและการรับรสยังช่วยให้เด็ก ๆ สามารถแยกแยะ ประเภท ของวัสดุต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ ทำให้ส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในระหว่าทำกิจกรรมคือ ช่วยให้เด็กเกิดความคล่องแคล่ว มีทักษะการดมกลิ่นที่ดี และการชิมรส จากสิ่งที่มีความแตกต่างกัน ด้านอารมณ์จิตใจ ส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทายรสชาติหรือดมกลิ่นได้ถูกต้อง ด้านสังคม

 

Smell

 

เด็กสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การทำกิจกรรมในห้องครัวต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย การมีทักษะการการพูดในระหว่างการทำกิจกรรมตามขั้นตอน หรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมระหว่างคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้อง ด้านสติปัญญา จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีทักษะที่ดีในการแยกแยะกลิ่น หรือรสชาติที่มีความแตกต่างกัน และเกิดเป็นประสบการณ์ที่เด็กได้รับทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งยังเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์จากกลิ่นและรสชาติได้อีกด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ที่แม่จิ๊บได้กล่าวมาจะไม่ได้ผลเลยถ้าขาดคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยเหลือและลงมือสร้างสิ่งต่าง ๆ ออกมาให้เป็นรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน ในช่วงที่ว่างนี้ลองนำไปทำร่วมกับเด็ก ๆ ดูนะคะ

 

**follow us**

เพจ : เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ

Instragram : yimwhanfamily

เว็บไซต์ : www.yimwhanfamily.com

Youtube : Yimwhan Family

อีเมลล์ : [email protected]

Line Id : @yimwhanfamily

 

 

 

 

 

 

Author: Yimwhanfamily

Yimwhan Family แบ่งปันเรื่องราวแม่มือใหม่เลี้ยงลูกเชิงบวก ที่จัดการศึกษาทางเลือกในแบบ Life Long Learning สร้างเด็กรักการอ่าน (Read to Grow) และท่องเที่ยวสไตล์เด็กและครอบครัว โดย Real Mom "แม่จิ๊บ" Working Mom ที่มีความฝัน และ Passion คือ "เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ"  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*